ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ - Jangnama Singha Te Firangian Da

Piara Singh Padam - ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ

Language: Panjabi

Publisher: Singh Brothers

Published: Aug 1, 1973

Description:

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ