ਖਾਲਸਈ ਬੋਲੇ (ਸੰਨ 1985) - Khalsai Boley

Piara Singh Padam - ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ

Language: Panjabi

Published: Jan 1, 1985

Description:

ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਖਾਲਸਈ ਬੋਲੇ