ਸਪਤ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ - Sapt Shring

S Kapur Singh - ਸ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ

Language: Panjabi

Published: Jun 10, 1952

Description:

ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ, ਨਿਊਟਨ, ਸੰਤ ਫਰਾਂਸਿਸ ਅਸਿਸੀ, ਰਜ਼ਾ ਲਕਸਮਬਰਗ, ਸ਼ੰਕ੍ਰਾਚਾਰੀਆ, ਮੀਰਾ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ