ਲੋਕ ਸਿਆਣਪਾਂ - Lok Sianpan

Sukhdev Madpuri - ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ

Language: Panjabi

Published: Jan 1, 2007

Description:

Folk sayings: Proverbs & Idioms
ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ