ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ (ਭਾਗ 2) - Kambdi Kalai (Part 2)

Bhai Vir Singh - ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ

Language: Panjabi

Description:

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਗੀਤ