ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਯਾਖਯਾ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ (ਭਾਗ 1)

Bhai Vir Singh - ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ

Language: Panjabi

Published: Jul 1, 2010

Description:

Gurbani Vyakhya De Anmol Rattan, Gurbani Quotes