Punjab De Lok Saaz - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਸਾਜ਼

Anil Narula - ਅਨਿਲ ਨਰੂਲਾ

Language: Panjabi

Description:

ਢੋਲ, ਢੋਲਕੀ, ਢੱਡ, ਨਗਾਰਾ, ਖੰਜਰੀ, ਤੂੰਬੀ, ਸਾਰੰਗੀ, ਤੂੰਬਾ, ਦੋ ਤਾਰਾ, ਨਗੋਜ਼ੇ, ਚਿਮਟਾ, ਘੜਾ, ਖੜਤਾਲ, ਘੁੰਘਰੂ, ਸੱਪ, ਕਾਟੋ........ਲੋਕ ਸਾਜ਼